Icekart

Puff_isgokart.jpgIcekarting kombinerar både körskicklighet och körglädje under säkra, tävlingsmässiga former.

Banan ofta bokad för tävlingar, speciellt fredagar och lördagar. Ring för information om hyrkart tider.
Bantelefon 070-645 48 85

Nyhet   Nya vassare motorer

Webdoc CMS